Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 518 232 007

ul. Tuwima 6/2, 76-200 Słupsk

O mnie

Radca Prawny Słupsk. Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyńska Słupsk

Radca Prawny Ewelina Marczyńska

Jestem absolwentką magisterskich, jednolitych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską pt. ,,Zatrudnianie młodocianych i osób młodszych” napisałam w Katedrze Prawa Pracy pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Urszuli Jackowiak. W trakcie studiów odbywałam praktyki zawodowe, które uzupełniały i pogłębiały moją wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych
Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Sądzie Rejonowym w Słupsku w charakterze asystenta sędziego. Wykonywanie pracy na tym stanowisku umożliwiło mi nabycie umiejętności prawidłowej wykładni przepisów prawnych i ich zastosowania w konkretnym stanie faktycznym. Zapoznałam się także z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania sądownictwa powszechnego.

W swej praktyce zawodowej nieustannie dążę do zachowania najwyższego poziomu świadczonych usług i ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji. Kładę nacisk na dobrą komunikację w relacjach z Klientem. Docierające do mnie sygnały świadczące o zadowoleniu moich Klientów z udzielonego im wsparcia prawnego utwierdzają mnie w przekonaniu o trafności dokonanego wyboru drogi zawodowej.

Radca Prawny Słupsk. Kancelaria Radcy Prawnego w Słupsku

Radca Prawny Słupsk w Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku

Świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego oraz w zależności od potrzeb Klientów na terenie innych regionów Polski. Zapewnia reprezentację przed sądami oraz innymi instytucjami i organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych. Gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej radcy prawnego, staranność, a także pełne zaangażowanie, rzetelne i profesjonalne podejście do zleconej sprawy na każdym etapie działań. Biuro Kancelarii mieści się w centrum Słupska, naprzeciwko Galerii Słupsk. Parkowanie możliwe jest na terenie Galerii – bezpłatnie przez dwie pierwsze godziny, w soboty i niedziele oraz po godzinie 18.00.

E-porady

Oferuję możliwość uzyskania porady, zamówienia pisma lub opinii prawnej przez Internet


Skorzystaj z e-porady

Zakres usług
  • Przygotowywanie pism przedsądowych i procesowych
  • Reprezentacja w sądzie oraz przed organami administracji publicznej
  • Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
  • Inne 

Radca Prawny Słupsk w Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku

Świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego oraz w zależności od potrzeb Klientów na terenie innych regionów Polski. Zapewnia reprezentację przed sądami oraz innymi instytucjami i organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych. Gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej radcy prawnego, staranność, a także pełne zaangażowanie, rzetelne i profesjonalne podejście do zleconej sprawy na każdym etapie działań. Biuro Kancelarii mieści się w centrum Słupska, naprzeciwko Galerii Słupsk. Parkowanie możliwe jest na terenie Galerii – bezpłatnie przez dwie pierwsze godziny, w soboty i niedziele oraz po godzinie 18.00.