O mnie

Radca Prawny

Ewelina Marczyńska

Jestem absolwentką magisterskich, jednolitych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Sądzie Rejonowym w Słupsku w charakterze asystenta sędziego. Wykonywanie pracy na tym stanowisku umożliwiło mi nabycie umiejętności prawidłowej wykładni przepisów prawnych i ich zastosowania w konkretnym stanie faktycznym. Zapoznałam się także z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania sądownictwa powszechnego.

W swej praktyce zawodowej nieustannie dążę do zachowania najwyższego poziomu świadczonych usług i ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji. Kładę nacisk na dobrą komunikację w relacjach z Klientem. Docierające do mnie sygnały świadczące o zadowoleniu moich Klientów z udzielonego im wsparcia prawnego utwierdzają mnie w przekonaniu o trafności dokonanego wyboru drogi zawodowej.

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.