Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 518 232 007

ul. Tuwima 6/2, 76-200 Słupsk

Wynagrodzenie

Radca Prawny Słupsk. Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyńska Słupsk

 

Omnis labor optat praemium.

Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług w sposób elastyczny, uwzględniając możliwości finansowe Klientów.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:

  • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy,
  • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego,
  • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia,
  • wartości przedmiotu sprawy.

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Kancelarią. Po zapoznaniu się z Państwa problemem będę mogła dokonać jego wstępnej wyceny.

Radca Prawny Słupsk. Kancelaria Radcy Prawnego Słupsk

Radca Prawny Słupsk w Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku

Świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego oraz w zależności od potrzeb Klientów na terenie innych regionów Polski. Zapewnia reprezentację przed sądami oraz innymi instytucjami i organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych. Gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej radcy prawnego, staranność, a także pełne zaangażowanie, rzetelne i profesjonalne podejście do zleconej sprawy na każdym etapie działań. Biuro Kancelarii mieści się w centrum Słupska, naprzeciwko Galerii Słupsk. Parkowanie możliwe jest na terenie Galerii – bezpłatnie przez dwie pierwsze godziny, w soboty i niedziele oraz po godzinie 18.00.

E-porady

Oferuję możliwość uzyskania porady, zamówienia pisma lub opinii prawnej przez Internet


Skorzystaj z e-porady

Zakres usług
  • Przygotowywanie pism przedsądowych i procesowych
  • Reprezentacja w sądzie oraz przed organami administracji publicznej
  • Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
  • Inne 

Radca Prawny Słupsk w Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku

Świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego oraz w zależności od potrzeb Klientów na terenie innych regionów Polski. Zapewnia reprezentację przed sądami oraz innymi instytucjami i organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych. Gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej radcy prawnego, staranność, a także pełne zaangażowanie, rzetelne i profesjonalne podejście do zleconej sprawy na każdym etapie działań. Biuro Kancelarii mieści się w centrum Słupska, naprzeciwko Galerii Słupsk. Parkowanie możliwe jest na terenie Galerii – bezpłatnie przez dwie pierwsze godziny, w soboty i niedziele oraz po godzinie 18.00.